Jos Nieuwenhuis


Bepalen van hoogste datum met XSLT

Helaas bestaat er geen functie in XPath die de hoogste datum terug geeft. De XPath functie max() geldt alleen voor numerieke waarden. Om toch de hoogste datum te kunnen bepalen heb ik een XSLT template geschreven die dit voor mij doet.

 
<xsl:template name="getmaxdate">
 <xsl:param name="dates"/>
  <xsl:for-each select="$dates">
   <xsl:sort select="." order="descending"/>
   <xsl:if test="position()=1">
	  <xsl:value-of select="."/>
   </xsl:if>
 </xsl:for-each>
</xsl:template>

Deze template kan worden aangeroepen door middel van call-template:

 
<xsl:variable name="maxdate">
 <xsl:call-template name="getmaxdate">
  <xsl:with-param name="dates" select="//datumGeaccordeerd"/>
 </xsl:call-template>
</xsl:variable>
Datum: 2 juni 2011 - XSLT

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.