Jos Nieuwenhuis


Gegevensverrijking in Oracle SOA Suite

Gegevensverrijking behoort tot één van de verantwoordelijkheden van een adapter (verbindingscomponent): Validatie – Gegevensverrijking – Transformatie. Verrijken heeft betrekking op het toevoegen van gegevens aan een bericht zodat deze betekenisvoller is voor een service of doelapplicatie. In de praktijk blijkt het lastig om gegevensverrijking op de juiste manier toe te passen. Dit komt omdat het aanmaken en vullen van mapping tabellen als omslachtig wordt ervaren en de noodzaak ervan niet direct aanwezig is. Dit is met name het geval als de interface is ontworpen met één afnemer in gedachte (rechtstreekse koppeling). Vaak ook is het een kwestie van gemakzucht. Het op de juiste manier toepassen van verrijking is niet moeilijk. Deze Whitebook gaat over gegevensverrijking in Oracle SOA Suite, het nut ervan en hoe het gebruikt dient te worden.

Datum: 30 november 2010 - BPEL,SOA

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.