Jos Nieuwenhuis


Service Data Objects

De meeste applicaties verwerken gegevens. Meestal komen deze gegevens uit relationele databases, maar dit is lang niet altijd het geval. Gegevens kunnen ook voortkomen uit web services, object databases of andere systemen. Om toegang te krijgen tot die gegevens bestaan veel verschillende oplossingen. Alleen al voor relationele databases is er volop keuze: JDBC, Hibernate, JPA, Toplink, BC4J, etcetera. Elk hulpprogramma gebruikt een eigen programmeermodel.Slechts enkele raamwerken lenen zich voor toepassing in een servicegeoriënteerde architectuur. De juiste keuze maken is vaak lastig. Wil een programmeur effectief kunnen werken, dan moet hij kennis hebben van veel verschillende programmeerinterfaces. Lees verder in de Whitebook.

Datum: 30 september 2008 - SCA,SOA

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.