Jos Nieuwenhuis


Boekrecensie Oracle Application Integration Architecture (AIA) Foundation Pack 11gR1: Essentials

Een paar weken geleden is door Packt Publishing een boek uitgebracht over AIA: Oracle Application Integration Architecture (AIA) Foundation Pack 11gR1: Essentials. Ik ben dit boek gaan lezen omdat ik graag wilde weten of er voor mij nog nieuwe dingen in staan ben ik dit boek gaan lezen.

Mijn eerste indruk is dat het boek wat abstract is. De definities van de objecten zijn voor mij wel te begrijpen omdat ik veel met AIA heb gewerkt maar ik vraag me af of het voor mensen die nog niets van AIA afweten duidelijk genoeg is. Misschien moeten er wat meer voorbeelden gegeven worden over hoe je AIA precies moet toepassen. Daarbij moet je ook vermelden hoe je het juist niet moet gebruiken. Bijvoorbeeld zoals in onderstaande plaatje. Dit voorbeeld betreft hoe je luidsprekers moet plaatsen in een woonkamer. Er wordt ook aangegeven hoe je ze niet moet plaatsen. Op een soortgelijke manier zou je dit ook voor AIA kunnen doen: voorbeelden geven wat je juist niet moet doen.
KEF model 3

Er worden weinig concrete voorbeelden gegeven. Het laatste hoofdstuk bevat een use case, maar hierin wordt niet aangegeven hoe je precies te werk moet gaan: de aanpak. Wat ik wel goed vond zijn de instructies aan het einde van elk hoofdstuk waarin stap-voor-stap staat hoe je met behulp van de tooling iets kunt doen.

Wat ik ook een beetje miste was een eigen mening. Soms staat er in de tekst wel dingen als “Oracle recommends …”, maar de auteur spreekt nooit uit eigen ervaring. Ik zou graag een onafhankelijke mening willen horen. Wat vindt de auteur er zelf van? In het boek legt de auteur twee manieren uit om een ABCS te maken: het generenen met de AIA Service Constructor of het handmatig opzetten via de JDeveloper wizards. Welke manier je in welke situatie zou moeten toepassen wordt er niet bij verteld. Een ander voorbeeld: Moet je CAVS gaan gebruiken of kun je beter tests schrijven met behulp van SoapUI of een ander tool. Mijn ervaringen met CAVS voor AIA 2.5 zijn niet heel positief. Het is lastig om omgevingsonafhankelijke tests te schrijven en laat de tooling het vaak afweten door foutmeldingen in de web-applicatie. Misschien is het met AIA 11g allemaal opgelost… Vaak is het veel eenvoudiger om tests te schrijven met SoapUI.

Verder wordt er niet ingegaan hoe AIA zich verhoudt tot andere producten zoals Tibco, IBM, Apache Camel, Mule, etc. In de laatste zin van het boek wordt wel beweert dat AIA sneller is: “Overall, the entire project was implemented in a much quicker and easier way by using the Oracle AIA Foundation Pack 11g.” Maar er staat niet bij sneller met welke andere manier vergeleken is. Het lijkt me dat het per situatie verschilt en dat het ook te maken heeft met de technische kennis van de personen die het uitvoeren.

Heel jammer vond ik dat het boek alleen over SOA Suite gaat. Ik had graag willen weten hoe je AIA met behulp van OSB kun doen. Er stond een interessante opmerking op bladzijde 123: “Note that the ABCS construction and transformation can also be achieved using Oracle Service Bus 11g, which requires a different kind of approach. Additionally, Oracle Service Bus can be used to build EBS components.” Hopelijk dat er in een volgend boek in de reeks wordt ingegaan op toepassing van AIA met behulp van OSB.

Het hoofdstuk Design Patterns bevat een aantal interessante patronen. Wat ik jammer vond is dat er niet bij stond waarom juist deze Design Patterns zijn gekozen. Ik zou graag willen weten hoe de overige EIP Patterns worden geïmplementeerd met behulp van AIA.

Ik ben blij dat er nu eindelijk een boek is uitgebracht over AIA. Dit boek bevatte voor mij nauwelijks nieuwe informatie. Dit boek gaat niet veel verder dan de Oracle documentatie. Misschien dat toekomstige boeken in deze reeks interessanter voor mij zullen zijn. Ik hoop dat er een boek over AIA in combinatie met OSB zal worden uitgebracht. Verder zou ik graag willen dat de schrijver zich onafhankelijk en soms kritisch ten opzichte van Oracle opstelt.

Datum: 9 juni 2012 - AIA,Boek,SOA

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.