Jos Nieuwenhuis


Servlet code voor het afhandelen van NTLM Authenticatie

Over de java servlet die NTLM authenticatie heb ik al eens geschreven in deze blog post: Connecting to a NTLM Web Service using a Java Servlet. In onderstaande code is de Servlet aangepast voor test-doeleinden. Op de webpagina wordt de configuratie van de Servlet getoond zien inclusief de inhoud van de laatst uitgevoerde request/response. Dus, de GET methode wordt gerbuikt voor het tonen van informatie en de POST methode ontvangt en forward SOAP calls en past de NTLM authenticatie toe.

import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import org.apache.http.*;
import org.apache.http.auth.*;
import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
import org.apache.http.entity.StringEntity;
import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
import org.apache.http.params.CoreProtocolPNames;
import org.apache.http.protocol.*;
import org.apache.http.util.EntityUtils;
/**
 * Proxy Servlet
 */
public class NTLMServlet extends HttpServlet {
  private DefaultHttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();
  private String user = "";
  private String password = "";
  private String domain = "";
  private String host = "";
  private int port = 443;
  private String endpoint = "";
  private String environment = "";
  private String message = "";
  private String requestString = "";
  private String responseString = "";
  private Map httppostheaders = new HashMap();
  private Map httppostheaders = new HashMap();
  @Override
  public void init() throws ServletException {
    user = getServletConfig().getInitParameter("user");
    password = getServletConfig().getInitParameter("password");
    domain = getServletConfig().getInitParameter("domain");
    host = getServletConfig().getInitParameter("host");
    endpoint = getServletConfig().getInitParameter("endpoint");
    environment = getServletConfig().getInitParameter("environment");
    try {
      port = Integer.parseInt(getServletConfig().getInitParameter("port"));
    } catch (Exception e) {
      port = 443;
    }
    try {
      httpclient = (DefaultHttpClient) HttpClientWrapper.wrapClient(httpclient);
      httpclient.getAuthSchemes().register("NTLM", new NTLMSchemeFactory());
      httpclient.getCredentialsProvider().setCredentials(
          new AuthScope(host, port, domain),
          new NTCredentials(user, password, host, domain));
      httpclient.getParams().setParameter(
          CoreProtocolPNames.USE_EXPECT_CONTINUE, Boolean.FALSE);
      httpclient.getParams().setParameter(
          CoreProtocolPNames.PROTOCOL_VERSION,
          HttpVersion.HTTP_1_1);
      httpclient.getParams().setParameter(
          CoreProtocolPNames.HTTP_CONTENT_CHARSET, "UTF-8");
    } catch (Exception e) {
      message = e.getMessage();
    }
  }
  /**
   * Handles the HTTP <code>POST</code> method. Forwards an incoming request to
   * a remote web service which is protected by NTLM authentication.
   *
   * @param request servlet request
   * @param response servlet response
   * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs
   * @throws IOException if an I/O error occurs
   */
  @Override
  protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    PrintWriter out = null;
    response.setCharacterEncoding("utf-8");
    out = response.getWriter();
    HttpPost httppost = new HttpPost(endpoint);
    InputStream in = null;
    httppostheaders.clear();
    try {
      in = request.getInputStream();
      Writer writer = new StringWriter();
      char[] buffer = new char[1024];
      Reader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(in, "UTF-8"));
      int n;
      while ((n = reader.read(buffer)) != -1) {
        writer.write(buffer, 0, n);
      }
      httppost.setEntity(new StringEntity(retrieveInput(writer.toString())));
      Enumeration headernames = request.getHeaderNames();
      while (headernames.hasMoreElements()) {
        String headerName = (String) headernames.nextElement();
        String headerValue = request.getHeader(headerName);
        addHttpPostHeader(httppost, headerName, headerValue);
      }
      Header h1 = httppost.getFirstHeader(HTTP.CONTENT_LEN);
      if (h1 != null) {
        removeHttpPostHeader(httppost,h1);
      }
      Header h2 = httppost.getFirstHeader(HTTP.TARGET_HOST);
      if (h2 != null) {
        removeHttpPostHeader(httppost,h2);
      }
      Header[] contentheaders = httppost.getHeaders(HTTP.CONTENT_TYPE);
      for(Header h: contentheaders) {
        removeHttpPostHeader(httppost,h);
      }
      addHttpPostHeader(httppost,HTTP.TARGET_HOST, host);
      addHttpPostHeader(httppost,HTTP.CONTENT_TYPE, 
          "application/soap+xml; charset=UTF-8");
      HttpResponse httpresponse = httpclient.execute(
          new HttpHost(host, port, "https"),
          httppost,
          new BasicHttpContext());
      HttpEntity output = httpresponse.getEntity();
      Header[] headers = httpresponse.getAllHeaders();
      for (Header header : headers) {
        if (!header.getName().equals(HTTP.CONTENT_LEN)) {
          response.setHeader(header.getName(), header.getValue());
        }
      }
      if (output != null) {
        out.write(makeOutput(EntityUtils.toString(output)));
      }
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace(out);
    } finally {
      in.close();
      out.flush();
      out.close();
    }
  }
  protected String retrieveInput(String string) {
    requestString = string;
    return string;
  }
  protected String makeOutput(String string) {
    responseString = string;
    return string;
  }
  protected void addHttpPostHeader(HttpPost httppost, String headerName, String headerValue) {
    httppostheaders.put(headerName,headerValue);
    httppost.setHeader(headerName, headerValue);
  }
  protected void removeHttpPostHeader(HttpPost httppost, Header header) {
    httppostheaders.remove(header.getName());
    httppost.removeHeader(header);
  }
  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
      throws ServletException, IOException {
    PrintWriter out = response.getWriter();
    out.write("<html><head><title>Servlet is up</title></head><body>");
    out.write("<table><tr><td>host:</td><td>");
    out.write(host);
    out.write("</td></tr><tr><td>port:</td><td>");
    out.write(port + "");
    out.write("</td></tr><tr><td>");
    out.write("endpoint:");
    out.write("</td><td>");
    out.write(endpoint);
    out.write("</td></tr>");
    out.write("<tr><td>");
    out.write("domain:");
    out.write("</td><td>");
    out.write(domain);
    out.write("</td></tr><tr><td>environment:</td><td>");
    out.write(environment);
    out.write("</td></tr>");
    
    Map headers = httppostheaders;
    Set keys = headers.keySet();
    Iterator keysiterator = keys.iterator();
    while(keysiterator.hasNext()){
      String key = (String) keysiterator.next();
      String value = (String) headers.get(key);
      out.write("<tr><td>");
      out.write(key);
      out.write(":</td><td>");
      out.write(value);
      out.write("</td></tr>");
    }
    out.write("</table>");

    out.write("<table>");
    out.write("<tr><td>");
    out.write("Last request:");
    out.write("</td><td>");
    out.write("<textarea rows=15 cols=80>");
    out.write(requestString);
    out.write("</textarea>");
    out.write("</td></tr><tr><td>");
    out.write("Last response:");
    out.write("</td><td>");
    out.write("<textarea rows=30 cols=80>");
    out.write(responseString);
    out.write("</textarea>");
    out.write("</td></tr></table>");
    out.write(message);
    out.write("</body></html>");
    out.flush();
    out.close();
  }
}
Datum: 16 april 2011 - Java,Java EE

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.