Jos Nieuwenhuis


Gegevensverrijking in Oracle SOA Suite »

Gegevensverrijking behoort tot één van de verantwoordelijkheden van een adapter (verbindingscomponent): Validatie – Gegevensverrijking – Transformatie. Verrijken heeft betrekking op het toevoegen van gegevens aan een bericht zodat deze betekenisvoller is voor een service of doelapplicatie. In de praktijk blijkt het lastig om gegevensverrijking op de juiste manier toe te passen. Dit komt omdat het […]

Datum: 30 november 2010 - BPEL,SOA

Verslag van Devoxx 2010 »

Op de Whitehorses blog heb ik een verslag bijgehouden van Devoxx 2010: Mark Reinhold over Java SE Jerome Dochez over HK2 Nathaniel Schutta over HTML5 Claus Ibsen over Apache Camel

Datum: 20 november 2010 - Java

Is AIA een prefab SOA oplossing? »

Oracle’s Application Integration Architecture wordt soms gepositioneerd als een prefab-Service Oriented Architecture. Is dit wel zo? Zo ja, hoe werkt dat dan? Zo nee, wat is het dan wel? Om deze vragen te beantwoorden moet eerst gekeken worden wat SOA is en daarna wat AIA precies is. In deze Whitebook wordt uitgelegd wat AIA is: […]

Datum: 30 augustus 2010 - AIA,SOA

Performance van Embedded Databases »

Voor een desktop applicatie wil ik gebruik maken van een embedded database. Hiervan bestaan er echter verschillende, elk zo met hun eigen toepassingsgebied. Mijn aandacht ging uit naar een database die snel is. Om erachter te komen welke database het snelste is. De volgende heb ik vergeleken: Oracle Berkeley DB Java Edition, Sun Java DB (Apache Derby), DB4O, Apache Lucene en Neo4J. Uit de testresultaten kun je concluderen dat zowel Lucene als Berkeley DB heel snel zijn.

Datum: 20 maart 2010 - Java

Verslag van Devoxx 2009 »

Op de Whitehorses blog heb ik een verslag bijgehouden van Devoxx 2009: Dag 1: jBPM4, OpenSSO, Scimpi, Cassandra, HBase Dag 2: Solr, Glassfish3, SOA, Lookups Dag 3: Java EE 6, Agile Mythbusters, Amazon EC2, Spring ActionScript, Distributed programming Dag 4: Craftsmanship, Infinispan, Software Engineering Method and Theory Dag 5: BPM, Modular web applications with OSGi, […]

Datum: 22 november 2009 - Java

(Her)bruikbaarheid van services »

Eén van de belangrijkste eigenschappen van Service Oriented Architecture is de herbruikbaarheid. Herbruikbaarheid impliceert dat je rekening moet houden met verschillende situaties. Hoe doe je dat? Hoe voorkom je dat je te veel functionaliteit bouwt welke in de praktijk niet gebruikt gaat worden? Hoe kun je rekening houden met toekomstig gebruik? Het antwoord op deze […]

Datum: 23 oktober 2009 - SOA

Gebruik maken van Amazon’s Product Advertising API »

In een zelfgemaakte applicatie maak ik gebruik van Amazon Product Advertising API om informatie over boeken op te halen. Jarenlang kon ik deze webservice zonder enige aanpassing gebruiken. Recentelijk is echter het authenticatie mechanisme gewijzigd. Amazon biedt twee mogelijkheden om de authenticatie toe te passen: met of zonder WS-Security. Als er geen gebruik wordt gemaakt […]

Datum: 18 oktober 2009 - Java,SOA

Service Data Objects »

De meeste applicaties verwerken gegevens. Meestal komen deze gegevens uit relationele databases, maar dit is lang niet altijd het geval. Gegevens kunnen ook voortkomen uit web services, object databases of andere systemen. Om toegang te krijgen tot die gegevens bestaan veel verschillende oplossingen. Alleen al voor relationele databases is er volop keuze: JDBC, Hibernate, JPA, […]

Datum: 30 september 2008 - SCA,SOA

Open standaarden voor systeemintegratie »

Voor systeemintegratie zijn twee specificaties ontwikkeld die erom strijden de standaard te worden: JBI en SCA. Wat betekenen deze standaarden? Wat zijn de verschillen? Welke van de twee zal uitgroeien tot de feitelijke standaard? Op deze vragen geef ik een antwoord in dit artikel.

Datum: 30 juni 2008 - SCA,SOA

Ruby on Rails op Oracle AS »

uby on Rails is een krachtig framework waarmee in korte tijd web applicaties te bouwen zijn. Met de komst van JRuby wordt het mogelijk om Ruby on Rails applicaties te draaien op Java EE applicatie servers. In dit artikel wordt gekeken hoe Ruby on Rails op een Oracle Application Server uitgerold kan worden.

Datum: 30 oktober 2007 - Java EE
« Newer PostsOlder Posts »